logo
Etusivu
Käsikirja
Opinnäytetyö
Tiedostot
Linkit
Muuta

LeHTori

Käsikirja

2 FreeBSD Käyttöjärjestelmä

2.1 Esitellään FreeBSD

2.2 Asennetaan FreeBSD

2.3 Yleistä UNIX järjestelmistä

2.4 Peruskomennot

2.5 Komentotulkit

2.6 Ohjelmien asentaminen ja päivittäminen

2.7 Käynnistysjonot

2.8 Asetustiedostot

2.9 Levykiintiö eli quota

2.10 FreeBSD:n kerneli

2.11 Yhteyden jakaminen NATD:llä

2.12 Palomuuriohjelmistot

2.13 Cvsup ja verkosta päivittäminen

2.14 Käyttöjärjestelmän päivittäminen

2.15 XFree86 Ikkunointijärjestelmä

2.16 Sysinstall Ohjelmisto

2.17 Yleisiä ongelmia

2.18 Muuta

2.19 Levyjärjestelmän laitteiden-nimet

3 Asennetut palvelinohjelmistot ja niiden käyttäminen

3.1 Samba ja toimialuepalvelin

3.2 Squid, Internetin välityspalvelin (proxy)

3.3 Apache, Web-palvelin

3.4 Postfix, Sähköpostipalvelin

3.5 Popd, Sähköpostin hakupalvelin

3.6 Openwebmail

3.7 Bind9, DNS-palvelin

3.8 OpenSSH

3.9 OpenSSL sertifikaatti


2.4 Peruskomennot

Tiedostot, hakemistot ja oikeudet

KomentoKuvaus komennosta

cd

Siirry paikasta toiseen

ls

Listaa tiedostot

rm

Poista kohde tai kohteita levypinnalta

rmdir

Poista hakemisto levypinnalta

cp

Kopioi

mv

Siirrä tai nimeä uudestaan

chmod

Muuta käyttöoikeuksia

chown

Muuta omistajaa

chgrp

Muuta ryhmää

mkdir

Tee hakemisto

tar

tar pakkausohjelma

bzip2

bzip2 pakkausohjelma

gzip

gzip pakkausohjelma

gunzip

gunzip purkuohjelma

unzip

unzip purkuohjelma

fdformat

Levykkeen alustus

pwd

Näytä hakemistopolku missä olen

whereis

Näytä joku kohde levypinnalla

locate

Paikanna kohdetta tietokannasta

du

Näytä levynkäytön määrä kohteelta

ln

Luo linkki

from

Katso keneltä on saapunut postia

which

Etsi ohjelmaa ohjelmapolusta.

find

Etsi tiedostoa määrätystä paikasta

Levyjärjestelmä

KomentoKuvaus komennosta

mount

Liitä levy tai levyjä järjestelmään

umount

Irrota levy tai levyjä järjestelmästä

fsck

Tarkista levypinnan virheet

df

Näytä vapaa tila levyllä

Muita komentoja

KomentoKuvaus komennosta

dd

Konvertoi ja kopioi tiedostoja

repquota

Tiedostojärjestelmän quotan yhteenveto

edquota

Editoi käyttäjän quotaa (edellyttää että quota on käytössä)

Prosessien hallinta

KomentoKuvaus komennosta

top

Unixin oma tehtävienhallinta

kill

Terminoi ohjelma prosessin id-numerolla

killall

Terminoi prosessin nimellä

ps

Näytä käynnissä olevia ohjelmia

Käyttäjien hallinta

KomentoKuvaus komennosta

adduser

Käyttäjien lisääminen adduser-scriptillä

rmuser

Poista käyttäjä

pw

Luo, Poista Muuta & Näytettäviä järjestelmän käyttäjiä ja ryhmiä (ainoastaan BSD (ei esim. Linuxissa))

last

Näytä viimeksi kirjautuneiden tiedot

who

Ketkä on kirjautuneina sisään

passwd

Salasanan vaihtaminen

Editorit

KomentoKuvaus komennosta

ee

Easy Editor "helppo editori" (ainoastaan FreeBSD vakiona)

vi

Vi-editori

Verkkokomennot

KomentoKuvaus komennosta

netstat

Näytä verkon tila

ifconfig

Aseta verkon rajapintojen asetuksia (verkkolaitteiden ip:tä ynnä muuta)

route

Manuaalisesti manipuloi verkonreititystaulua

ping

Lähetä "ICMP ECHO_REQUEST"-paketteja verkon osoitteeseen (verkontestaus)

traceroute

Tulosta reitittimet joista paketti menee ennen kuin on perillä verkonosoitteessa.

sockstat

Listaa avoimet yhteydet
KomentoKuvaus komennosta

ftp

FTP pääteohjelma

telnet

telnet pääteohjelma

ssh

SSH pääteohjelma

scp

Secure copy

Mikäli sinulla on ipv6-yhteys käytössä, voit myös käyttää seuraavaa komentoa:

KomentoKuvaus komennosta

ping6

Lähetä "ICMP ECHO_REQUEST"-paketteja verkonosoitteeseen (verkontestaus)

traceroute6

Tulosta reitittimet joista paketti menee ennen kuin on perillä verkonosoitteessa

Järjestelmän asetukset ja tiedot

KomentoKuvaus komennosta

sysctl

Hae tai muuta kernelin tilan asetuksia

dmesg

Näytä systeemin muistin viestit "käynnistystiedot etc."

uname

Näytä tietoja järjestelmästä.

uptime

Näyttää tiedot kuinka kauan kone on ollut päällä

Järjestelmä

KomentoKuvaus komennosta

shutdown

Järjestelmän alasajo

halt

Järjestelmän alasajo

reboot

Järjestelmän uudelleen käynnistys

Muuta hyödyllistä

su = Siirry toiseksi käyttäjäksi

Seuraavia komentoja käytetään usein putkimerkin kanssa seuraavaan tapaan "cat /etc/hosts |more " esimerkkimme näyttää tiedoston sisällön siten, että pääset liikkumaan siinä nuolinäppäimillä, sekä selaamaan tekstiä ruutu kerrallaan painamalla välilyöntiä.

KomentoKuvaus komennosta

less

Tuo ruudullisen kerrallaan tekstiä esiin kohteesta

cat

Tiedostojen lukeminen

more

Rivitä

grep

Etsi merkkijonoa jostain tiedostosta

clear

Tyhjennä konsoli

cut

Leikkaa

tail

Tulosta loppu tiedostosta

sort

Tietojen järjestäminen uudelleen

bc

Laskin

muita grep komentojakin on: grep, egrep, fgrep, zgrep, zegrep, zfgrep, bzgrep, bzegrep, bzfgrep. lue lisää niiden käyttötarkoituksista kunkin grep variaation man-sivulta.

edellisiä sovelluksia käytetään hyvin usein etsiessä tai selattaessa pitkiä asetustiedostoja edestakaisin vain lukutilassa tai etsittäessä jotain kyseistä tiettyä asiaa.


Yleistä peruskomennoista ja suorittamisesta


Pitkät ja erikoismerkein varustetut tiedostojen ja hakemistojen nimet:

Käyttäessäsi pitkiä tiedostojen nimiä, jotka sisältävät välilyöntejä kirjoita nimet lainausmerkkien sisään "tässä on tiedosto", koska UNIX järjestemässä parametrit ja komennot eroitellaan toisistaan. Tuloksena on, mikäli et anna tiedoston-nimeä lainaus merkeissä, useita tiedostoja tai hakemistoja. Lainausmerkkien sisässä toimivat, myös erikoismerkit, kuten !@£$€{. Tämä sama pätee myö grep komentoo etsiessäsi useamman sanan merkkijonoja. Toinen mahdollisuus on kirjoittaa tiedosto tai hakemistonimen seuraavaan muotoon tiedosto\ nimi\ \@\ tämä tapa kuitenkin on hankala ja en suosittele käyttämään sinua sitä. Ideana kuitenkin on jokainen välilyönti merkitään "\ " ja erikoismerkit \$\ erkoismerkki ja välilyönti seuraavasti: \ \$\

Ohjelmien suorittaminen

Peruskomennot ja ohjelmat löytyvät UNIXILLA path määreen osoittamista hakemistoista. Tällöin sinun ei tarvitse antaa esimerkiksi polkua, josta haluat suorittaa komennon irssi, vaan järjestelmä tietää mistä irssi ohjelma löytyy. Törmäät käynnistysjonoissa ja paikallisesti asennetuissa ohjelmissa ohjelmapätkiin, joita haluat suorittaa, ehkä mutta ne eivät löydy, kuin kirjoittamalla koko käynnistyspolku.

Kolme tapaa suorittaa paikasta

/usr/local/bin/ohjelmaSuorita ohjelma täsä hakemisto polusta
./ohjelmaSuorita tässä hakemistossa oleva ohjelma
ohjelmaSuorita ohjelma komento (Hakee polun path määreestä)

Komennot ja parametri osa:

Unix komennot itse komennon yleensä ja parametri osan, parametrit eroitellaan välilyönnein itse komennosta. esimerkiksi irssi -h hostname. Tässä esimerkissä käynnistetään irssi komento annetaan sille -h parametrit joka asettaa osoitetta, jonka jälkeen määritellään kohteeksi, jokin osoite.


Tiedostot, hakemistot ja oikeudet


cd

"cd"-komento on hieman poikkeus. Se ei tarvitse parametria, vaan siinä käytetään kohteita. Tässä on esimerkkejä yleisistä kohteista

cd ..Siirry edelliseen hakemistoon
cd /Siirry juurihakemistoon
cd /homeSiirry juurihakemiston alla olevaan "home" hakemistoon
cd ../hakemistoSiirry edelliseen hakemistoon ja sieltä "hakemisto" nimiseen alihakemistoon
cdSiirry käyttäjän kotihakemistoon
cd ~Siirry kotihakemistoon

ls

"ls"-komennossa käytetään usein parametreja ja sen jälkeen kohteita. Mikäli et anna kohdetta eli teet vaikka "ls -l", listataan nykyisen hakemiston tiedot eli suoritetaan se siinä hakemistossa missä olet juuri nyt.

lsNäytä normaali listaus tiedostoista ja hakemistoista (luettelo)
ls -lNäytä listaus hakemistoista (dos-tyyliin) "usein käytetään kun halutaan saada tietää kohteen oikeudet"
ls -aNäytä kaikki tiedostot mukaan lukien piilotetut
ls -R tai ls -rNäytä tiedostot ja hakemistot sekä niiden alla olevat tiedostot ja alihakemistot

syntaksi: ls -parametri kohde
esim. ls -l koti = näytä levypinnalta "koti" listassa (mikäli tämä olisi hakemisto, myös kansion tiedostot tulostettaisiin esiin)

rm

"rm" komennolla käytetään usein poistamaan kohteita levypinnalta. Rm komennon käyttöön liittyy usein lisämääreitä, kuten "rm -rf".

Parametrit:

-fHyväksy poisto kyselemättä mitään kysymyksiä
-r tai -RPoista hierarkisessa järjestyksessä. esimerkkinä tästä poistettaessa hakemistoa joka sisältää tiedostoja tai hakemistoja käytetään "-r" lisämäärettä kertomaan, että poistetaan myös hakemiston sisällä olevat kohteet.
-vNäytä tietoja poiston yhteydessä. Miten kohteen poistaminen edistyy

Syntaksi: rm -parametri kohde

Varoittavia esimerkkejä!

kun käytät rm -rf komentoa pääkäyttäjä, ole varovainen, mikäli olet hieman huolimaton ja kirjoitat rm -rf / jolloin tyhjennät kiintolevyn sisältösi! Eli huolellisuutta tämän komennon käytöstä, koska sillä voidaan tehdä vaurioita järjestelmääsi.

rmdir

"rmdir" komentoa käytetään suhteellisen harvoin sen tehottomuuden takia. rmdir vaatii että poistettava hakemisto on tyhjä, eikä sisällä dataa. "rm -rf" on paljon tehokkaampi ratkaisu.

syntaksi: rmdir kohdehakemisto
rmdir -p = poistaa joukon tyhjiä hakemistoja. tähän tapaan jos tiedät että sinulla on kolme peräkkäistä alihakemistoa tyhjänä, voit poistaa ne näin "rmdir -p ensimmainen/toinen/kolmas/". Komento edellyttää, etteivät hakemistot sisällä dataa.

cp

"cp" Komentoa käytetään yleisesti tiedostojen ja hakemistojen kopioimiseen kohteesta toiseen. Mikäli kopioit hakemistoja cp komennolla käytetään yleisesti ottaen parametriä: "-R".

Parametrit:

-RKopioi hakemiston alihakemistoineen, sekä korjaa mahdolliset linkit kohdilleen
-fKopioi olemassa olevan kohteen yli tiedostot ja hakemistot kyselemättä mitään
-nEi ylikirjoita tiedostoja jotka ovat jo olemassa levyllä
-vNäyttää tietoja kopioinnin onnistumisesta

Syntaksi: cp -parametri lähde kohde

esimerkkinä cp -R /cdrom/Mp3/* ~/Mp3 "kopioisi /cdrom/Mp3/ alla olevat hakemistot ja niiden tiedostot käyttäjän kotikansioon Mp3 kansion alle.

mv

"mv " Komentoa käytetään kohteiden siirtämiseen paikasta toiseen ja nimeämiseen uudelleen.

Määreet

-fEi ilmoiteta mikäli tiedosto ylikirjoitetaan
-vNäyttää tietoja operaation onnistumisesta
-nÄlä ylikirjoita olemassa olevia tiedostoja

chmod

"chmod " Komentoa käytetään vaihdettaessa oikeuksia kohteelle.

perusteita ja kertausta

Oikeudet käyttäen kirjaimia

oikeudet perustuivat aina kolmen oikeuden sarjaan, jotka ovat:

uKäyttäjä
gRyhmä
oMuut käyttäjät
aKaikkia edeltäviä käyttäjiä, eli käyttäjää, ryhmää ja muita käyttäjiä.

Sekä seuraaviin oikeus määreisiin joita näille sarjoille voidaan määritellä:

rLuku oikeus
wKirjoitus oikeus
xsuorita

Lisäksi käytämme seuraavia määreitä annettaessa oikeuksia kohteelle:

-Vähennetään olemassa olevia oikeuksia
+Lisätään olemassa olevia oikeuksia
=Muutetaan oikeudet yhtä suuriksi kuin seuraavassa asennetaan

perussyntaksi siis muodostuu seuraavasti annettaessa oikeutta chmod u+rwx kohde. Kyseisessä esimerkissä lisättäisiin käyttäjälle luku, kirjoitus ja suoritus oikeus.

Hieman edistyneempää oikeuksien antamista

chmod komennossa voidaan myös käyttää seuraavasti

chmod ug=rwx,o-rwx kohde= käyttäjän ja ryhmän oikeudet ovat luku, kirjoitus ja suoritus, mutta muilla ei ole oikeutta kohteeseen.
chmod a+rx kohde= Annetaan Käyttäjälle, Ryhmälle ja muille käyttäjille luku ja suoritusoikeus kohteeseen

Lyhyesti: Mikäli haluat esimerkiksi lisätä yhdelle kohteelle oikeuksia samalla ja poistaa toiselta samalla, voit käyttää "," erottamassa eri oikeuksia mitä tehdään. a:lla viitataan kaikkien oikeuksiin yhdellä kirjaimella. Tätä on kätevä käyttää, jos haluat antaa kaikille esimerkiksi luku oikeuden johonkin kohteeseen a+r riittää oikeudeksi. silloin kaikki koneen käyttäjät voivat lukea kohdetta.

Pari erikoisoikeutta johon voit törmätä

sset-uid. Ajaa kohdetta pääkäyttäjänä. Esimerkiksi (tämä oikeus kätkee alleen suoritusoikeuden).
tsticky bit . Tätä käytetään harvoin tavankäyttäjä tuskin koskaan. Lähinnä tällä oikeudella olevia hakemistoja näkee vain /tmp alla. Käytännössä tämä tarkoittaa että "sticky" hakemistossa olevaa tiedostoa voi nimetä uudelleen tai poistaa ainoastaan käyttäjä, jos käyttäjällä on kirjoitusoikeus hakemistoon ja omistajuus tiedostoon ("ei koske super useria")

Stickybit käytännössä

käytetään hakemistoissa jotka pitää olla julkisesti kirjoitettavissa kuten /tmp, mutta halutaan eri käyttäjiä estää kirjoittamasta toistensa tiedostoja.

Oikeuksien antaminen numeroilla

Oikeudet numerosarjoina voi kuulostaa vaikealta, mutta sitä se ei ole. Tämä onkin alkuperäinen tapa antaa unixeissa kohteille oikeuksia ja joissakin vanhoissa järjestelmissä se voi olla jopa ainut tapa.

edelleen oikeudet perustuvat kolmen sarjaan:

uKäyttäjä
gRyhmä
oMuut

ensimmäinen numero sarjassa tarkoittaa käyttäjää, toinen numero ryhmää ja kolmas muita

Esim. chmod 650. Käyttäjä 6, Ryhmä 5 ja Muut 0

seuraavassa taulukossa on numeroiden tarkoitukset kirjoitetulla kielellä.

0Ei oikeuksia "---"
1Suoritusoikeus "--x"
2Kirjoitusoikeus "-w-"
3Kirjoitus- ja suoritusoikeus "-wx"
4Pelkkä lukuoikeus "r--"
5Luku- ja Suoritusoikeus "r-x"
6Luku- ja kirjoitusoikeus "rw-"
7Luku-, kirjoitus- ja suoritusoikeus "rwx"

chmodin kanssa käytetyt yleiset parametrit:

-fEi näytetä diagnostiikkaa onnistumista, eikä lopeteta oikeuksien muuttamista vaikka kohteen muuttaminen ei onnistuisikaan.
-RSiirrä oikeudet hierarkiassa ylhäältä alaspäin. Käytetään alihakemistorakenteen kaikkien tiedostojen oikeuksien muuttamiseen.

chown

"chown" komentoa käytetään vaihdettaessa kohteelle omistajaa ja ryhmää. Komennon käytössä ei sinällään ole mitään ihmeellistä, sillä se toimii suurimmaksi osaksi näin:
chown käyttäjä:ryhmä kohde

chownilla omistajan vaihtaminen: chown käyttäjä kohde
chownilla ryhmän vaihtaminen: chown :ryhmä kohde
chownilla käyttäjän ja ryhmän vaihtaminen: chown käyttäjä:ryhmä kohde

chownin kanssa käytetään yleisesti seuraavia parametreja.

-RVaihda omistajuus koko hakemistopuussa
-LMikäli hakemistossa on symbolisia linkkejä, linkit seuraavat
-PMikäli hakemistossa on symbolisia linkkejä, linkit eivät seuraa

chgrp

"chgrp" komentoa käytetään vaihtamaan kohteen ryhmää. Komento siis ajaa periaatteessa saman asian kuin "chown :ryhmä", mutta tässä ohjeet komennon käyttämiseen.

perussyntaksi:
chgrp ryhmä kohde

Parametrit:

-RVaihda ryhmä kaikille kohteille hakemistossa
-LMikäli löytyy symbolisia linkkejä, ne seuraavat
-PMikäli löytyy symbolisia linkkejä, ne eivät seuraa
-fAja väkisin ei tulosteta virheitä.

mkdir

"mkdir" komentoa käytetään luomaan alihakemistoja. käyttö on hyvin yksinkertaista:
mkdir luotava_hakemisto

yleisimmät parametrit ja niiden käyttäminen

mkdir -m
anna oikeudet luodessa jo hakemisto. Oikeuksien antamisessa vakiona on kaikilla luku-, kirjoitus- ja suoritusoikeus, siispä sinun tuleekin määrittää antaessasi komennolla oikeudet kaikille joko numero- tai tekstimuodossa seuraavasti. "mkdir u=rw,ug= hakemisto" tällöin käyttäjä saisi luku- ja kirjoitusoikeuden, ja muille ei tulisi oikeuksia lainkaan. Numerolla oikeus annetaan helposti. Esimerkiksi näin: "mkdir -m 600 hakemisto". mkdir -p = luo niin monta alihakemistoa kuin tarvitaan. Esimerkkinä tästä, jos haluat luoda alihakemiston, jonka sisältä löytyy alihakemisto, kirjoitat vain "mkdir -p hakemisto/alihakemisto/" tämän jälkeen mkdir luo hakemisto ja sen sisään alihakemisto nimiset hakemistorakenteen.

mkdir -v
näyttää tietoja kun luodaan hakemistoja

tar

"tar" pakkaus on hyvin yleinen pakkausohjelmisto Unixeissa. Suurin levitettävistä "lähdekoodipaketeista" on pakattu "tar" pakkauksella.

Hyvää tietää paketeista

Usein ohjelmat ovat pakattu useilla ohjelmilla. Tiedoston nimet ovat yleensä jätetty tehdessä pakkausta seuraavan tyyliin: paketti.tar.gz tai paketti.tar.bz2. Nimestä voit jo suoraan päätellä missä järjestyksessä pakkausohjelmia on käytetty.

kuinka puran tar:lla pakatun paketin
tar xvf paketti.tar

kuinka puran paketin joka on pakattu tar:lla ja sen jälkeen gzip:llä
tar zxvf paketti.tar.gz

Kuinka Puran paketin joka on pakattu ensin tar:lla ja sitten bzip2:lla
tar jxvf paketti.tar.bz2

bzip2

"bzip2" on yleistyvä pakkausmuoto. Yleensä paketit on pakattu tar:lla ennen bzip2 pakkaamista. harvoin tarvitset purkaa bzip2 ohjelmalla paketteja. Mikäli paketissa löytyy ".tar.bz2", sinun kannattaa purkaa se suoraan tar:lla. Vältyt näin antamasta useita turhia purkamiskomentoja.

Syntaksi: bzip2 -parametri kohde

-dPura
-zKompressoi

fdformat

"fdformat " komentoa käytetään alustamaan levykkeitä. Tämän komennon käyttö on vähenemässä levykkeiden poistumisen myötä. Joissakin tapauksissa vielä voit joutua käyttämään tätä komentoa. Sen käyttäminen on hyvin yksinkertaista. "fdformat /dev/fdc" eli fdformat ja levyaseman laitteen polku.

pwd

"pwd " komento kertoo sinulle missä hakemistossa juuri nyt olet

whereis

"whereis" komennolla etsitään ohjelmaa, porttia tai man-sivua vakiona. Vakio komento toimiikin esim. "whereis ls". Mikäli haluat rajata vähän hakuasi, voit käyttää seuraavia parametreja whereis:n kanssa.

Parametrit:

-bEtsi binaareja (ohjelmaa)
-MEtsi man-sivua
-sEtsi lähdekoodia "systeemin lähdekoodista /usr/src/ alta"

locate

"locate" sovellusta käytetään etsittäessä "järjestelmän luomasta tietokannasta" tiedoston hakemiseen. Yleensä locate:n tietokanta on hieman jäljessä, koska sitä ei kirjoiteta aktiivisesti. Käyttö toimii näin: locate irssi. Järjestelmä etsisi tietokannasta irssi-nimistä kohdetta ja tulostaisi etsintätuloksen ruudullesi.

du

"du" levynkäytön määrä kohteelle. Käyttäminen käy "du kohde" mikäli et anna kohdetta komennolle

Parametrit:

-hNäyttää koon lähimpänä yksikkönä. (kilotavuina, megatavuina, gigatavuina tai teratavuina).
-HKatso symbolisen linkin viitattavan kohteen koko, symboliset linkit hakemistohierarkiassa eivät seuraa.
-lKatso symbolisen linkin viittaavan kohteen koko, symboliset linkit hakemistohierarkiassa seuraavat.
-PSymboliset linkit eivät seuraa (vakiona päällä)

ln

Kuvaus

ln työkalu luo uuden hakemisto merkinnän (linkitetty tiedosto) millä on samat asetukset kuin alkuperäisellä tiedostolla. On kätevää tehdä linkki alkuperäisestä tiedostosta/hakemistosta sen sijaan kuin tuhlata levy tilaa kopioimalla tiedosto eripaikkaan. On olemassa kahdenlaisia linkkejä, kovat linkit ja symbooliset linkit. Näiden kahden linkki tyypin ero on se miten ne osoittavat tiedostoa. Oletuksena ilman optioita ln tekee kovan linkin.

Käyttö

ln [-optiot] lähdetiedosto [kohde_tiedosto]
ln [-optiot] lähdetiedosto ... kohde_hakemisto

Parametrit

-sTekee symboolisen linkin
-vTulostaa tiedostot joita käsitellään.
-fJos kohde tiedosto on jo olemassa, puretaan linkki jotta linkitys voi tapahtua.(kumoaa -i parametrin joka on ennen -f parametriä)

Symboolisen ja kovan linkin ero

kovat linkit
- uusi polkunimi olemassa olevaan tietoon
- tieto tuhoutuu, kun viimeinenkin linkki on poistettu
- vain saman levyjärjestelmän sisällä
- ei voi osoittaa hakemistoon
- samat ominaisuudet kuin tiedostolla

symboliset linkit
- kerrotaan tiedoston polkunimi
- jos alkuperäinen tuhoutuu, niin osoittaa tyhjyyteen

from

Kuvaus

from työkalu tulostaa sähköpostin pääotsikot kutsutun sähköpostilaatikosta.

Käyttö:
from [-c] [-s lähettäjä] [-f tiedosto] [käyttäjä]

Parametrit:

-cTulostaa vain viestien määrän.
-s lähettäjäTulostaa vain ne postit jotka sisältävät tietyn merkkijonon. (sender Only mail from addresses containing the supplied string are printed?)
-f tiedostoAnnettu tiedosto tutkitaan käyttäjä tilin sijaan. Jos -f optiota käytetään, ei saa käyttää user argumenttia.

which

which työkalu tekee listan komennoista ja etsii polun jokaiselle ajettavalle tiedostolle jotka ajettaisiin jos nämä komennot ajettaisiin

parametrit

-aListaa kaikki ajettavat tiedostot(sen sijaan että tulostaisi vain ensimmäisen joakisesta)
-sEi tulostusta, palauttaa arvon 0 jos yksikin ajettava tiedosto löytyy, ja arvon 1 jos yhtään ei löydy.

find

find komennolla voidaan etsiä haluamaansa tiedostoa määritetystä paikasta ja tallentaa haun tulos erilliseen tiedostoon.

Käyttö

find komentoon tarvitaan -print argumentti jotta tulos voidaan tallentaa johonkin tiedostoon. tässä esmerkki:
find / -name tiedosto.txt -print > haun_tulos.txt &

find [mistä] [mitä haetaan] -print [milla_nimella_tallennetaan]. Huom. "&" laittaa haun toimimaan tausta-ajona koska etsitään levyn juuresta, jolloin haku saattaa kestää kauankin. On myös mahdollista käyttää muitakin argumentteja (esim. -exec), mutta tämä suoritetaan kaikille löydetyille tiedostoille, joten järki mukana ;).

Ylös


Levyjärjestelmä


mount

"mount" komentoa käytetään kiinnittäessä levyä levyjärjestelmään tai katsottaessa kiinnitettyjä levyjä järjestelmästä. Eli pelkkä "mount" komento listaa järjestelmään kiinnitetyt levyt ja päivittämään informaatiota levyn nykyisestä liitoksesta.

levyn liittäminen levyjärjestelmään

Mitä tulisi tietää? levystä tulee tietää tiedostojärjestelmä ja levyn "sijainti" mikäli sitä ei ole kirjoitettu fstab tiedostoon.

"Levyn esittely" fstab tiedostossa.

fstab tiedossa on yleisesti esitelty liitettävät osiot, kuten juuriosio "/", swap osio ja mahdolliset muut "laitteet" tai osiot. Eli esimerkiksi cd-rom-asema on usein esitelty asennuksenyhteydessä valmiiksi sijaintiin /dev/acd0c -> /cdrom. Tällä tavoin voidaan säästää aikaa, kun käyttäjän ei aina tarvitse kertoa järjestelmälle, mikä laite liitetään ja minne vaan järjestelmälle riittävät joko laiteosoite tai liitos-osoite liittämiseen.

HUOM! KUN LIITÄT LEVYÄ, SINUN TULEE OLLA PÄÄKÄYTTÄJÄ!

"parilla poikkeuksella levyjä voi myös liittää, myös tavalliset käyttäjät. Niistä myöhemmin"

fstab:ssa esitellyn levyn liittäminen

esimerkkinä tästä on cd-rom-asemasi, joka on jo todennäköisesti esitelty fstab:ssa. Tällöin sinun ei tarvitse huomioida muuta kuin, että toimiva levy on sisässä. Liittäminen tapahtuu tällöin seuraavasti: "mount /kohde". Eli cd-rom-aseman kohdalla: "mount /cdrom". fstab kertoo mount komennolle valmiiksi liittämisen yhteydessä annettavat parametrit.

Ei esitellyn levyn liittäminen

Mikäli sinulla on joku levyasema, jota ei ole esitelty fstab:ssa. Esimerkkinä tästä usb massamuistit, jotka liitetään järjestelmään tilapäisesti. Sinun tarvitsee tietää, mitä tiedostojärjestelmää levylaitteesi käyttää, missä levysi sijaitsee, sekä mitä oikeuksia haluat antaa levyllesi.

Syntaksikomennossa on yksinkertainen, vaikka käyttö kuulostaisikin vaikealta:
mount -parametrit /dev/laiteosoite /liitososoite

Huom. -t parametri tarvitaan aina, kun järjestelmään liitetään muu kuin ufs tiedostojärjestelmällä varustettu laite tai levyosio.

Parametrit:

-aKiinnitä kaikki tiedostojärjestelmät mitkä ovat esitelty fstab:ssa, lukuun ottamatta järjestelmiä jotka ovat merkitty, "noauto" määreellä tai ovat liitettynä jo tiedostojärjestelmään. (jos käytät -t lisämäärettä, voit liittää kaikki samaa tiedostojärjestelmää edustavat järjestelmät kerralla)
-rLiitä vain lukujärjestelmänä
-tKäytetään antamaan tiedostojärjestelmämääre (eli levyjärjestelmän muoto: ntfs, ufs, cd9660) mikäli et käytä tätä määrettä, oletuksena on -t ufs
-fPakota liittämään ei puhdas tiedostojärjestelmä (esim. ufs, johon ei ole ajettu "fsck" komentoa) vaarallinen komento
-uPäivitä jo olevaa liitettyä liitosta (esimerkiksi jos haluaisit antaa kirjoitusoikeuden vain lukujärjestelmälle -u -o rw /mnt/siirto. Tämän jälkeen "/mnt/siirto" pisteessä olevalle laitteelle pitäisi saada kirjoitusoikeus)
-oTällä annetaan erityisoikeusmääreitä kuten luku- ja kirjoitusoikeutta. Seuraavassa käytettävissä olevat -o määreet.
-o rwLuku- ja kirjoitusoikeus
-o roVain lukuoikeus
-o nosuidEi suid pid:nä ajettavia ohjelmia (suid pid (pääkäyttäjänä ajo) käyttäjille estetty, +s ei toimi)
-o noexecEi suoritusoikeutta järjestelmään

elikkä pari esimerkkiä
mount -t ntfs -o ro /dev/ad1s1 /mnt/d-asema
mount -t cd9660 -o ro /dev/acd0 /cdrom
mount -t ufs -o nosuid /dev/ad2s1a /mnt/juuri

Syntaksi helposti

syntaksi: mount -t osiotyyppi -o oikeudet /dev/laiteohjain /mnt/liitospiste

muita esimerkkejä

mount -w -t msdos /dev/ad1s1 /mnt/liitospiste

Selite: liitetään kirjoitus (-w) tilassa (-t msdos) "msdos tiedostojärjestelmä" (/dev/ad1s1) "ad1 toinen kiintolevy" "s1 ensimmäinen (pääosio)" /mnt/liitospiste kansioon.

eli -w määre antaa kirjoitustilan eli saman, kuin -o rw -t msdos määre liittää osion msdos tiedostojärjestelmämuodossa /dev/ad1s1 laiteohjain, eli toisen levy ensimmäinen pääosio /mnt/liitospiste on hakemisto jossa data näytetään, eli ns. liitospiste (mountpoint)

Lue lisää levylaitteiden-nimistä

umount

"umount " komentoa käytetään irrotettaessa levyliitoksia järjestelmästä, kuten esimerkiksi liitettyä cd-rom levyä. Esimerkiksi antamalla "umount /dev/laiteosoite" tai "umount /liitospiste".

eli kuvitteellinen irrottaminen atapi-cd-rom laitteelle ensiksi laiteen nimellä ja toiseksi liitospisteen nimellä. Molemmissa päästään samaan tulokseen: "umount /dev/acd0c" tai "umount /cdrom"

parametreja umount:lle

-aKaikki tiedostojärjestelmät irrotetaan, jotka fstab:ssa ovat esitelty. (tarkista juuriosio)
-AIrrota kaikki kiinnitetyt tiedostojärjestelmät, paitsi juuriosio "/"
-fIrrota tiedostojärjestelmä väkisin (Juuriosiota ei voida irrottaa väkisin "/")
-ttätä määrettä käytetään usein irrottaessa useaa samantyyppistä järjestelmää. Esimerkkinä tästä voitaisiin ottaa kaikkien cd9660 tyyppisten järjestelmien irrottaminen: "umount -A -t cd9660" (useita samantyyppisiä järjestelmiä voitaisiin irrottaa seuraavasti "umount -A -t cd9660,ntfs") Eli irrota kaikki cd9660 ja ntfs tiedostojärjestelmät.

tiivistettynä perussyntaksin käyttö ilman lisämääreitä:
umount /cdrom (cd-rom liitospiste) tai umount /dev/acd0c (cd-rom laiteohjain) eli irrota joko liitospisteellä tai laiteohjaimen nimellä.

fsck

"fsck" Komentoa käytetään tiedostojärjestelmän virheiden etsimiseen ja tarkistamiseen. Järjestelmä ajaa usein tätä komentoa.

Ohjelman käyttöön törmää jos kone ei käynnisty uudelleen käynnistyksen yhteydessä, vaan se käynnistyy "single user" tilaan, jolloin sinun tulee ajaa "fsck käsin".

fsck -fAjetaan väkivalloin tiedostojärjestelmä puhtaaksi
fsck -yvastaa kaikkiin kysymyksiin suoraan "kyllä", mitä fsck kysyy käyttäjältä (käytettävä varauksella)

Lisäksi on olemassa fat tiedostojärjestelmälle oma fsck työkalu nimeltä fsck_msdosfs. Kyseinen ohjelma toimii pääpiirteittäin samoin kuin fsck. Lue lisää ohjelman msdos:in fsck ohjelmasta man fsck_msdosfs.

df

"df" Komennolla voit katsella tilan määrää osiolla.

Parametrit:

-aNäytä kaikki tiedostojärjestelmät
-H"Helposti Luettavissa" Näyttää koon lähimmässä kokoyksikössä. Jos ensimmäisellä asemalla on 5 Mb ja toisella asemalla 1 Gb. Näytetään ensimmäisessä asemassa datan määrän olevan 5 Mt ja toisessa gigatavun verran.
-tNäyttää määreellä varustetut levyasemat. Esimerkki tämän käytöstä: df -t ufs. Tällöin näytetään ufs tiedostojärjestelmällä varustettujen asemien tilan määrä.

Ylös


Muita komentoja


dd

"dd" konvertoi ja kopioi tiedostoja. Ohjelmalla voidaan luoda nopeasti "imageja" levyasemista tai cd-rom levystä. Komento sisältää paljon erilasia parametreja. Tässä niistä muutama:

8 bittiä = 1 t
1024 t = 1 Kt
512-byte blocks = 512 bitti blokkia "eli yksikköä"

bsAseta blokkimäärä "input" ja "output" datalle (rajoita esim. kopioinnin nopeutta) Huom. mikäli et aseta tätä, käytetään oletuksena 512 yksikköä
countMontako yksikköä kopioidaan "input" tiedostoon.
ofKohde minne data tallennetaan
ifMistä data tuodaan

esimerkki komennon käytöstä:
dd if=/dev/acd0c of=/root/image.iso bs=2048

Tällä komennolla kopioitaisiin data cd-levyltä 2048 yksikköä kerrallaan "/root" kansioon "image.iso" tiedostoksi.

esimerkki:
dd if=/dev/ad0 of=/dev/ad1 bs=10240
kopioidaan "ad0" sisältö "ad1" laitteeseen nopeudella 10240 yksikköä sekunnissa.

repquota

"repquota" komentoa käytetään käyttäjän levyrajoituksen tarkistamiseen. Esimerkiksi kun olet tehnyt käyttäjiä kirjoittamalla "repquota -a" näytetään lista asetetuista levykiintiöistä käyttäjälle tai ryhmälle. Tämä helpottaa sinua näkemään kenelle on asetettu mitäkin levyrajoituksia.

Parametrit:

-aNäytä levyrajoitukset kaikista systeemeistä, jotka ovat listattu /etc/fstabissa.
-gListaa vain ryhmien levyrajoitukset
-uListaa vain käyttäjien levyrajoitukset
-vtulosta otsikkorivi ennen jokaista tiedostojärjestelmän levyrajoitusta.

edquota

"edquota" ohjelmaa käytetään asettamaan levyrajoituksia joko ryhmälle tai käyttäjälle. Tämän ohjelman käyttäminen voi tuntua peruskäyttäjästä hieman hankalalta. Suosittelenkin käyttämään "setquota" ohjelmaa, jonka syntaksi on hieman helpompi ja nopeampi oppia käyttämään.

Ohjelma avaa vi-editorin seuraavalla käskyllä, jossa editoit kohteen levyrajoitusta.

käyttäjä
edquota -u -f / fspolku käyttäjä

Ryhmä
edquota -g -f /fspolku ryhmä

esimerkkien fspolku voisi olla vaikka "/home" tai "/samba"

Voit myös käyttää edquota:a seuraavaan tyyliin, jolloin sinulle ei aukene vi-editori:
edquota -g -e /fspolku [:bslim[:bhlim[:islim[:ihlim]]]] ryhmä
edquota -u -e /fspolku [:bslim[:bhlim[:islim[:ihlim]]]] käyttäjä

bslimOhjelmistorajoitus
bhlimRautapohjainen rajoitus
islimOhjelmarajoitus tiedostojen määrälle
ihlimRautarajoitus tiedostojen määrälle

Mikäli haluat kuitenkin käyttää tätä komentoa, suosittelen sinua lukemaan edquotan man sivut. setquotan käyttöohjeen löydät "Muut komennot" ohjeesta.

Ylös


Prosessin hallinta


top

"top" on Unixin oma tehtävienhallinta. Pitemmittä puheitta ohjelman käyttö

Ensimmäinen rivi ylhäältä
Ohjelman yläkulmasta löytyvät järjestelmän tietoja, kuten viimeinen "pid", Tämän hetkinen kuorma, eli "Load Averages" viimeisen minuutin, 5 minuutin ja 15 aikana. Seuraavaksi löytyy koneen "uptime", eli kauanko kone on ollut päällä ja lopuksi tältä riviltä löytyy kellonaika.

Toinen rivi ylhäältä
Prosessien määrä, Prosessit joissa on toimintaa ja "nukkuvat" prosessit.

Kolmas rivi ylhäältä
Prosessorin käyttö: Ensin käyttäjien käyttämät prosessit, toisena "Nice" prosessit eli ohjelmat joilla on määritetty prioriteetti cpu:n käytöstä, kolmanneksi löytyvät järjestelmän omien osien käyttämä prosessori, neljänneksi keskeytyksiin menevä prosessoriteho ja viimeiseksi vapaana olevat tehot.

Neljänneltä riviltä löytyy:
Muistinkäyttöön liittyviä arvoja: Ensimmäisenä (Active) Aktiivisen muistin määrä, toisena (Inact) toimetta oleva muisti, kolmantena (Wired) "tiedostojen johdannainen välimuisti. (don't ask me that. don't know!"), neljäntenä (Cache) vm-tason levyn välimuisti, viidentenä (Buf) bio-tason levymuisti ja kuudentena (Free) vapaa muisti

Viidennellä rivillä:
Tältä riviltä löytyvät tiedot virtuaalimuistista eli "swapista". Ensimmäisenä on muistin suurus ja toisena on vapaa virtuaalinen välimuisti.

Tämän jälkeen näkymästä löytyvät seuraavat tiedot:

PidProsessin id-numero
UsernameKäyttäjä kuka ajaa prosessia
PriProsessin nykyinen prioriteetti
NiceAjonaikainen prioriteetti (väliltä -20 20) (nice arvo)
SizeOhjelman todellinen koko (Kb)
RESVakituisesti käytettävä ohjelman muisti (Kb)
STATEOhjelman tila
TIMEMontako sekuntia prosessoria on käytetty prosessiin
WCPUKokonaisuudessaan tuottamaa kuormaa järjestelmälle.
CPURaakaa prosessorin kuormaa
COMMANDOhjelman Nimi

(termit eivät ole tarkkoja)

Näiden kenttien alla näkyvät kaikki ohjelmat (mikäli olet pääkäyttäjänä tai "see.other.user.pids", joka mahdollistaa käyttäjien näkevän toisten käyttäjien käyttämiä prosesseja, ei ole käytössä)

Ohjelmassa liikkuminen on yksinkertaista

ktapa toiminto (antamalla prosessin pid:in, voit tappaa prosessin)
qulos
h tai ?apua
ukatso tietyn käyttäjän prosessit
ojärjestä järjestykseen (pri, size, res, cpu, time) perusteella
svaihda näkymän päivitysaikaa
i tai Inäyttää "idlaavat" prosessit (lepäävät prosessit)
rAseta uusi nice arvo (ensin arvo nice, sitten pid. Esim. -20 564)
elistaa virheet, jotka tapahtuivat viimeisen "kill" tai "renice" komennon aikana

kill

"kill" sovellusta käytetään tappamaan, joku tietty prosessi tai joukko prosesseja. Tätä sovellusta käytettäessä sinun täytyy tietää "pid" numero (prosessin id-numero). Mikäli et tiedä pid:ä, katso ps:n käytöstä ohje.

Huom. Vain root voi lopettaa muiden kuin oman käyttäjän prosesseja!

syntaksi käytölle:
kill pid

esim. kill 1000 (tappaa pid:llä 1000 toimivan prosessin)

Lisäksi "kill" käsky sisältää joukon parametreja. Näitä voit joutua käyttämään, mikäli ohjelmasi on jumittunut, eikä suostu "kuolemaan".

Normaalisti käytetyt parametrit:

1HUP (Lähettää "hubina" killin) (kaikille ohjelman alasovelluksille)
2INT (Keskeytys)
3QUIT (Lopettaa)
6ABRT (Keskeyttää)
9KILL (Tarttuva, Ei peruutettava lopetus)
14ALRM (ajastettu varoitus)
15TERM (ohjelman lopetussignaali)

Yleisemmin käytetään "kill -9 pid" komentoa lopettamaan jumittunut sovellus. Mikäli tämä ei kuitenkaan auta, voit kokeilla "kill -15 pid".

Vinkki: voit tappaa useita prosesseja näin: "kill pid pid pid pid" Esim. "kill 753 709 56494 242" (erottele pid:it välilyönnillä, jolloin käsky tappaa kaikki annetut prosessi id:t eli pidit)

Muutama varoituksen sana! "kill -9 -1" lähettää kaikille prosesseille peruuttamattoman lopetussignaalin, tästä hyvästä järjestelmäsi kaatuu välittömästi! (eli ei kannata kokeilla root käyttäjällä tätä komentoa)

killall

"killall" Tapa prosessi prosessin nimellä. Eli esimerkiksi "killall -9 irssi" (Mikäli ajat tämän roottina, kuolee kaikilta käyttäjiltäsi "irssi" niminen ohjelma)

Lisämääreitä joista voi olla hyötyä

killall -u = Eli tapa annettavan käyttäjän prosesseja (killall -u pekkahulk -9 irssi) tuhoaa kaikki "irssi" ohjelmat jotka kuuluvat käyttäjälle "pekkahulk".

1HUP (Lähettää "hubina" killin) (kaikille ohjelman alasovelluksille)
2INT (Keskeytys)
3QUIT (Lopettaa)
6ABRT (Keskeyttää)
9KILL (Tarttuva, Ei peruutettava lopetus)
14ALRM (ajastettu varoitus)
15TERM (ohjelman lopetussignaali)

ps

"ps" Prosessien statukset.

-aNäytä kaikkien muiden ja omat prosessit
-eNäytä myös ympäristö (ps komennon perässä näkyvät parametrit)
-jTulostaa seuraavasti tiedoista: (user, pid, ppid, pgid, sess, jobc, state, tt, time ja komento).
-mJärjestä lista muistinkäytön mukaan
-xNäytä tietoa prosesseista ilman "kontrolli terminaaleja"

Tavallisesti ps komentoa käytetään "ps -ax". Lue grep:stä lisää, niin tämänkin komennon käyttäminen helpottuu.

Ylös


Käyttäjien hallinta


adduser

"adduser" Käytetään käyttäjän lisäämiseen järjestelmään.

"Huom. 4.x ja 5.x sarjoissa kysymykset näkyvät hieman eritavalla. Sinun tulee soveltaa tätä ohjetta, kuten kaikkia muitakin"

Käyttäjän lisäämisen järjestelmään voit aloittamaa kirjoittamalla "adduser"

adduser

Use option ``-verbose'' if you want to see more warnings and questions or try to repair bugs.

Enter username [^[a-z0-9_][a-z0-9_-]*$]: testiKäyttäjännimi maksimissaan 16 merkkiä
Enter full name []: Matti MeikäläinenKokonimi
Enter shell csh date false no nologin passwd sh tcsh zsh [zsh]: nologinLogautumiskonsoli.
Enter home directory (full path) [/home/testi]:Ehdotus kotihakemistosta "/home/käyttäjä"
Uid [1035]:Ehdotus uid:stä, eli tämä tulee järjestelmästä automaattisesti (edellinen +1)
Enter login class: default []:kirjautumisryhmä (ei tarvitse määrittää mikäli et ole tehnyt login class:ja erikseen)
Login group testi [testi]:Ryhmä jolle käyttäjä kuuluu (Ehdottavaa uuden luomista vakiona)
Login group is ``testi''. Invite testi into other groups: guest no [NO]Kutsutaanko käyttäjä muihin ryhmiin
Enter password []:salasana (pisteitä ei näytetä)
Enter password again []:salasana uudelleen (pisteitä ei näytetä)

Seuraavaksi saat esikatselutiedot käyttäjästä

Name:testi
Password:****
Fullname:Matti Meikäläinen
Uid:1035
Gid:1035 (testi)
Class:
Groups:testi
HOME:/home/testi
Shell:/sbin/nologin
OK? (y/n) [y]:y #Onko tiedot ok? Voit vielä perua tässä vaiheessa, mikäli esikatselun tiedot eivät miellytä sinua.
Added user``testi'' #Lopuksi kerrotaan että käyttäjä on luotu.
Add another user? (y/n) [y]:n #Luodaanko toinen käyttäjä?

rmuser

"rmuser" komentoa käytetään poistamaan käyttäjä tietokannasta.

Ohjelmaa käytät joko "rmuser" komennolla itsellään tai "rmuser käyttäjä" komennolla, voit antaa myös listan käyttäjistä, jotka poistetaan seuraavaan tapaan: "rmuser käyttäjä1 käyttäjä2".

Esimerkki käytöstä

rmuser testi
Matching password entry:
testi:UFfFfYtBWGXKg:1035:1035::0:0:testi:/home/testi:/usr/local/bin/zsh

Is this the entry you wish to remove? yOnko tämä tietue jonka haluat poistaa? (käyttäjä)
Remove user's home directory (/home/testi)? yPoistetaanko käyttäjän kotihakemisto?

pw

"pw" komentoa käytetään FreeBSD:ssä käyttäjien ja ryhmien luomiseen, muokkaamisen ja poistamiseen. Tämä komento sisältää erittäin paljon erilaisia toimintoja. Otamme siis niistä vain muutamia niistä.

Huom. muista isot ja pienet kirjaimet tarkoittavat ihan eri asiaa.

Lisää ryhmä:"pw groupadd ryhmän_nimi"
Lisää käyttäjä ryhmään:"pw groupmod ryhmä -m käyttäjä"
Muokkaa ryhmän jäseniä:"pw groupmod ryhmä -M jäsen1,jäsen2, jäsen3"

Koskee vain ryhmiä, johon käyttäjä on kutsuttu

Määritä käyttäjän ryhmät: "pw usermod käyttäjä -G ryhmät" (Huom. jos käyttäjälle halutaan useita ryhmiä, kirjoita ne tämän esimerkin mukaan näin: ryhmä1,ryhmä2,ryhmä3 (ei välilyöntejä, muutoin lista katkeaa ensimmäiseen välilyönninjälkeiseen ryhmään)

Kirjautumisryhmän muuttaminen: "pw usermod käyttäjä -g logingroup"

last

"last" näyttää viimeiset kirjautumistiedot. Peruskomento toimii kirjoittamalla "last". Komentoon on saatavilla käytännöllisiä lisämääreitä, joilla voidaan hakea esimerkiksi käyttäjää, päivämäärä tai osoitetta.

Tietokanta alkaa "alusta" jokaisen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jonka jälkeen vanha tietokanta on ainoastaan rootin luettavissa tiedostosta"

last -h = etsi osoitetta

Käytännöllinen vinkki. Kirjoita "last" komennon perään käyttäjäntunnus tai tunnuksia, tällöin saat antamasi käyttäjäntunnuksien kirjautumisista. (Erota tunnukset välilyönnillä esim. "last erkki juhani tapani pertti")

who

who = ketkä on kirjautuneina sisään. Peruskomento "who" näyttää sisäänkirjautuneet käyttäjät.

"who" kertoo käyttäjästä. Esimerkki:

tunnuksenterminaalinkirjautumisajanosoitteen
devilishttyp220 Huh 17:32(dkone)

muita hauskoja ja hyödyllisiä komentoja.

who am i tai who -mkuka minä olen. Kertoo millä tunnuksella järjestelmään on kirjauduttu.
who -qnäyttää montako kirjautunutta käyttäjää koneellasi on

passwd

Tällä komennolla voit muuttaa käyttäjän salasanaa. Salasanan vaihto onnistuu kätevästi ”passwd” komennolla. Mutta jos olet kirjautunut root käyttäjällä sisään tai sinulla on wheelin oikeudet, niin voit vaihtaa muiden salasanoja myös kirjoittamalla ”passwd käyttäjä”, jolloin vaihdetaan käyttäjä nimisen käyttäjän salasanaa.

Ylös


Editorit


Editoreita tarvitse hyvin usein kun teet muutoksia järjestelmäsi asetuksiin. Erillaisia editoreja on saatavissa erittäin paljon, jotkut näistävä ovat kehittyneet johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. FreeBSD:llä itsestäni on helpoin ja nopein käyttää ee:tä editorina, mutta muitakin hyviä editoreja on olemassa kuten (pico, nano, vi ja yms.). Editorit ovat yleensä maku kysymys kuka tykkää käyttää mitäkin.

ee

"ee" Ohjelmaa voit käyttää tekstiedostojesi editoimiseen konsolissa. Ohjelman nimi tulee sanoista "easy editor" eli helppo editori

käyttäminen on erityisen helppoa. Mikäli haluat avata editoivan tiedoston kirjoitat "ee" komennon jonka perään editoitavan tiedoston nimen. Tähän kirjoitamalla uuden tiedoston nime jota ei ole vielä luotu voit luoda uuden teksti tiedoston "kunhan muistat tallentaa vain". Mikäli et halua avata uutta tiedostoa tai luoda uutta tiedostoa siten, että tiedostollesi on jo asetettu nimi millä tulet tallentamaan sen. Voit avata tekstieditorin kirjoittamalla ee

esim. ee tiedosto

Editorisi näyttää seuraavanlaiselta

Yläkulmasta löytyvät seuraavat pikatoiminnot:
^ = ctlr
+ kirjain

tässä nopeasti mitä toimintaja pikanäppäimistä saadaan

Esc näppäimelläPääset valikkoon
ctlr + yEtsi nopeasti
ctrl + kpoista rivi
ctlr + pedellinen rivi
ctlr + gedellinen sivu
ctlr + oAscii Koodi
ctlr + xEtsi
ctlr + lKumoa rivin poisto
ctlr + nseuraava rivi
ctrl + vseuraava sivu
ctlr + uSiirry tiedoston loppuun
ctlr + aSiirry rivin alkuun
ctlr + wpoista sana
ctlr + bedellinen kirjain
ctlr + zseuraava sana
ctlr + tSiirry tiedoston alkuun
ctlr + erivin loppuun
ctlr + rkumoa sanan poistaminen (mikäli olet tehnyt tämän ctlr+w näppäimellä)
ctlr + fseuraava kirjain
ctlr + ckomento valikko esiin (täältä löytyvät kaikkia avaa tiedosto yms komennot)
ctlr + dpoista merkki
ctlr + jpalauta pyyhitty merkki (mikäli käytit ctrl+d:tä merkin poistamiseen)

Huom. kumoa toiminnot toimivat vain mikäli käytit poistamiseen jotain ctlr + yhdistelmää

ctlr+c valikon toiminnot.

Kirjoittamalla jonkun seuraavasta komennoista voit tehdä seuraavia toimintoja

writekirjoita tiedostoon (ohjelma kysyy tämän jälkeen minne talletaan)
readlue tiedosto (kysyy polkua mikä luetaan)
filetulostaa tiedoston nimen (näyttää alakulmassa tiedoston nimen ja sijainnin)
charnäyttää valitun kirjaimen ascii koodina
quitsulje ohjelma (ei tallenneta)
exitsulje ohjelma (tallennetaan muutokset)
0-9mene halutulle riville

Vinkki editoinnista

itse olen aina painanut esc editoituani tiedoston ja leave editor ja sieltä save kun olen halunut tallentaa tai no save kun en ole halunnut tallentaa muutoksia. tästä valikosta löydät nopeasti kaikki perustoiminnot

file operaatioista löytyvät : tallenna ja avaa tiedostot
yms...

enemmittä jorinoitta näillä sinun tulisi jo osata käyttää ee:tä melkoisen hyvin.

parametreja

ee -hpaksut viivat pois valikoista
ee -ipiiloita ee:n ylä valikkorivi (vi-editorimainen näkymä)

vi

vi on paljon käytetty teksti editori joka on vakiona yleensä kaikissa linux/unix käyttöjärjestelmissä. vi ei ole kovinkaan helppo käyttöinen ensikertalaisen käytössä johtuen vaikeahkoista komentojen syötöstä.

vi toimii kuten mikä tahansa muu teksti editori. Käskyjen anto on vaikein osa vi:n käytössä. käskyt annetaan painamalla "esc" ja ":" jolloin pääset komento tilaan. Komentojen syöttö tapahtuu vasemmassa alakulmassa olevalle riville jolle kursori menee.

VI-editorissa on kaksi tilaa:

Komentotilassa annetaan vi-editorille sen käyttöön vaikuttavia komentoja, jota alkaa yleensä : tai / -merkein. Komentotilaan pääsee insertointitilasta Esc-näppäimellä.

Insertointitila on tila jossa itse tekstin kirjoitus tapahtuu. Tähän tilaan pääsee komentotilasta painamalla i-näppäintä, tai INS-näppäintä.

Tärkeimmät komennot:

EscPoistuu komentotilaan
:wTallentaa dokumentin nykyisellä nimellä
:w nimiTallentaa dokumentin nimellä nimi
:qPoistuu
:q!Poistuu tallentamatta muutoksia
:wqTallentaa ja poistuu
GMenee viimeiselle riville
:set nuRivinumerointi päälle
:set nonuRivinumerointi pois

Ylös


Verkkokomennot


netstat

"netstat" komentoa käytetään listaamaan auki olevia yhteyksiä eri verkonkoneisiin. "Näytä verkontiedot"

netstat -f luokka -p protokolla

LuokkaProtokolla
inet (AF_INET)bdg, divert, icmp, igmp, ip, ipsec, pim, tcp, udp
inet6 (AF_INET6)bdg, icmp6, ip6, ipsec6, rip6, tcp, udp
pfkey (PF_KEY)pfkey
atalk (AF_APPLETALK)ddp
netgraph, ng (AF_NETGRAPH)ctrl, data
ipx (AF_IPX)ipx, spx
unix (AF_UNIX)
link (AF_LINK)

Lisää ohjelman toiminnoista man netstat.

ifconfig

"ifconfig" komentoa käytetään laajalti verkon asetuksiin, tässä pintapuolisesti komennon käytöstä.

Komennon syntaksi lyhyesti "ifconfig verkkolaite parametrit" esimerkkinä ifconfig vr0 inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0".

ifconfig (verkkortti) inet (ip) netmask (netmask)Näin asetat manuaalisesti ip osoitteen ja netmaskin
ifconfig (verkkortti) downVie verkko alas
ifconfig (verkkortti) uptuo verkko ylös

korvaamalla () olevan sisällön voit käyttää yllämainittua komentoa

Tässä ifconfigin normaalisti käytettävät parametrit, jos tarvitset luoda ifconfig:lla esim ipv6 tunnellin. Suosittelen sinun lukevan ifconfig komennon man sivun. En edes pyri selittämään komennon käyttöä kokonaan sen monimutkaisuuden vuoksi.

route

"route" Muuta manuaalisesti verkon reititys taulua.

addReititä
flushTyhjennä reititystaulu
deletePoista määritetty reitys
changeVaihda tietoja kuten reitystä
getKatso ja näytä reitys määränpäähän
monitorRaportoi yhtäjaksoisesti verkon reitityksen muuttumisista ja epäonnistumista.

route [-n] komento [-net | -host] yhdyskäytävä (gateway) [netmask]

Poistaa kaikki vanhat reititykset: route flush
Poistaa vanhan reitityksen: route delete 192.168.1.1
Lisää uuden "oletus reitittimen": route add default 192.168.0.1

ping

ping = lähetä "ICMP ECHO_REQUEST"-paketteja verkon osoitteeseen (verkontestaus)

ping -cLähetä määrätty määrä ICMP echo requesteja osoitteeseen. Esim. ping -c 6 www.fi
ping -fFlood ping (tällä voidaan lähettää jopa 100 pingi pakettia sekunnissa) tämä on sallittu vain pääkäyttäjältä.
ping -smääritä lähetettävän paketin kokoa. normaali paketin koko on 56 bittiä. mikäli tätä ei määritetä

Lue lisää ping komennosta man ping.

traceroute

traceroute Tulosta reitittimet joista paketti menee ennen kuin on perillä verkonosoitteessa. esim. traceroute www.fi

-n = älä tulosta palvelimien dns nimiä vaan tulosta pelkät ip osoitteet.

sockstat

sockstat = listaa avoimet yhteydet

-4Näytä kaikki ipv4 yhteydet
-6Näytä kaikki ipv6 yhteydet
-cnäytä yhteydessä olevat socketit
-lnäytä kuunneltavat socketit
-pnäytä jossain portissa toimivat socketit

ftp

ftp pääte ohjelmalla voit muodostaa yhteyksiä ftp palvelimille

syntaksi yksinkertaisesti ja nopeasti: ftp ftp://[käyttäjä[:salana]@]osoite[:portti]/polku[/]

esim. ftp ftp://anonymous:anonymous@ftp.freebsd.org:21/pub/ tai ftp ftp.freebsd.org

ftp ja sftp ohjelmissa liikkuminen

helpkomennot
openavaa yhteys
byesulje yhteys
cdsiirry hakemistoon
lcdnäytä paikallinen hakemisto tai muuta sitä (kätevä sijoittaessa latauksia)
lsnäytä tiedostot ja hakemistot
mkdirluo hakemisto
chmodvaihda oikeuksia
rmdirpoista hakemisto
setnäytä muuttujat ja muuta niitä. mahdollisia ftp proxyjä yms.
pwdnäytä nykyinen hakemisto
dirls
putlähetä
gethae tiedosto
renameuudelleen nimeä
lesskatsele tiedostoa ruutu kerrallaan
uservaihda käyttäjäntunnusta
idlenäytä idlaus ajan sallittu määrä jolloin palvelin katkaisee yhteyden
pdirSivu kerrallaan näyttävä dir komento
plssivukerrallaan näyttävä ls komento
byesulje yhteys ja ohjelma

avattuasi ftp ohjelman help komennolla saat täyden listan komennoista.

telnet

telnet ohjelmaa voit käyttää seuraavalla tavalla telnet = telnet pääteohjelma

esim. telnet virtuaalinen.osoite.com 23

telnet osoite portti

-4Pakota yhteys käyttämään ipv4 protokollaa
-6Pakota yhteys käyttämään ipv6 protokollaa
-lYhdistä käyttäen käyttäjäntunnusta

ssh

ssh = Secure Shell pääteohjelma

-l userLogaa käyttäen tätä käyttäjän tunnusta
-nLähetä tuleva data suoraan tyhjiöön eli /dev/null:iin
-F configKonfiguraatio tiedosto oletus ~/ssh/ssh_config
-ALisää päälle autentisointi välitys uudelleen lähetyksestä
-aPoista autentisointi välitys uudelleen lähetyksestä (oletus).
-XX11 uudelleen lähetys päälle
-xPoista X11 uudelleen lähetys käytöstä
-i fileJulkinen avain salauksessa (oletkuksena: ~/.ssh/identity)
-TÄlä varaa käyttöön "terminaalia"
-vNäytä virheviestit
-VNäytä ohjelman versio numero
-qHiljainen tila: älä näytä viestejä
-fTyöskentele taustalla autentikaation jälkeen
-e charSet escape character; ``none'' = disable (default: ~).
-c cipherValitse salausmekanismi
-p portYhdistä portissa.
-CSalli kompressointi
-NÄlä suorita shell komentoa
-1Käytä ssh1 yhteyttä.
-2Käytä ssh2 yhteyttä
-4Ipv4 Protokolla ainoastaan
-6Ipv6 Protokolla ainoastaan
-o 'option'Process the option as if it was read from a configuration file.
-sInvoke command (mandatory) as SSH2 subsystem.
-b addrPaikallinnen ip osoite

scp

Kuvaus

scp kopioi tiedostoja kahden isänän(host) välillä verkossa. Se käyttää ssh(1) siirtoon, käyttää samaa autentaatiota ja tarjoaa saman suojauksen kuin ssh(1). scp kysyy salasanan jos niitä tarvitaan autentaatioon toisin kuin rcp.

Mikätahansa tiedostonimi voi sisältää isännän(host) ja käyttäjän spesifikaation näyttääkseen että tiedosto on tulossa kopioiduksi tietystä isännästä. Kopiointi kahden etä isännän välillä on sallittu.

Parametrit

-pSäilyttää muutosten teko ajat, pääsy ajat, ja alkuperäisen tiedoston moodit.
-rRekursiivisesti kopioi koko hakemistot.
-vNäyttää kopioinnin tapahtumat, suositeltava aina.
-BValitsee erä moodin.(estää salasanojen kyselemisen).
-qHävittää edistymis mittarin.
-CPakkaus päällä.
-P portVoit määrittää etäkoneen portin jonka kautta otat yhteyden.

Ylös


Järjestelmän asetukset ja tiedot


sysctl

"sysctl" Hae tai muuta kernelin tilan asetuksia, kuten tcp paketteja suurinta kokoa ja erinäisiä systeemiin asetuksia.

-aListaa kaikki nykyiset arvot.
-dtulostaa kuvauksen tälle arvolle
-nmuuta arvo tälle muuttujalle

dmesg

dmesg Näytä systeemin muistin viestit "käynnistys tiedot etc." Kuten ladatut laitteet kernelissä yms.

-a = Näytä myös /dev/konsole:n viestit (tulostaa kaikki tapahtumat ja viestit)

uname

unameNäytä tietoja järjestelmästä.
-aNäyttää kaikki tiedot

uptime

uptime komennolla saat koneesi toiminta-ajan ja kuorman tiedot yhden minuutin, viiden minuutin ja 15 minuutin ajalta.

Ylös


Järjestelmä


shutdown

"shutdown" komentoa käytetään järjestelmän alasajoon

shutdown työkalu tarjoaa automaatisoidun järjestelmän alasajon pääkäyttäjälle ja ilmoittaa muille käyttäjille kun järjestelmä on sammumassa.

Parametrit

-hJärjestelmä sammuu annetussa ajassa.
-rJärjestelmä käynnistyy uudestaan annetussa ajassa.
-kPotkii kaikki ulos järjestelmästä. k-parametri ei itseasiassa sammuta järjestlmää mutta disabloi sisään kirjautumisen muilta paitsi pääkäyttäjältä.

halt

"halt" työkalu tyhjentää tiedostojärjestelmän välimuistin levylle, lähettää kaikille prosesseille lopetus käskyn (SIGTERM) ja pysäyttää järjestelmän järjestelmällisesti. Tapahtumat kirjataan ylös automaattisesti.

Parametrit:

-k kernel Käynnistää määritetyn kernelin seuraavalla järjesrtelmän käynnistämisellä. Yrittää ladata uutta kerneliä niin kauan kuin käynnistys keskeytyy tai kerneli latautuu.
-lTapahtumia ei kirjata ylös järjestelmän kirjaustietoihin.
-pJärjestelmä sammuttaa virran jos se pystyy. Jos virran katkaisu epäonnistuu, järjestelmä pysäytetään tai käynnistetään uudestaan normaalisti, johtuen kumpaa työkalua kaytettiin.

reboot

"reboot" työkalu tyhjentää tiedostojärjestelmän välimuistin levylle, lähettää kaikille prosesseille lopetus käskyn (SIGTERM) ja käynnistää uudelleen järjestelmän järjestelmällisesti. Tapahtumat kirjataan ylös automaattisesti.

Parametrit:

-k kernel Käynnistää määritetyn kernelin seuraavalla järjesrtelmän käynnistämisellä. Yrittää ladata uutta kerneliä niin kauan kuin käynnistys keskeytyy tai kerneli latautuu.
-lTapahtumia ei kirjata ylös järjestelmän kirjaustietoihin.
-pJärjestelmä sammuttaa virran jos se pystyy. Jos virran katkaisu epäonnistuu, järjestelmä pysäytetään tai käynnistetään uudestaan normaalisti, johtuen kumpaa työkalua kaytettiin.

Ylös


Muuta hyödyllistä


Yleistä more ja less komennoissa on, että voit liikkua seuraavilla näppäimillä.

enterSeuraava rivi
spaceSeuraava sivu
nuolinäppäimet eteen ja taakserivi kerrallaan joko ylös tai taakse
nuolinäppäimet sivulleliiku tiedostossa vaaka suunnassa
qpoistu
oProsentteina olet lukenut asiakirjaa

su

"su" komento mahdollistaa sinun vaihtaa käyttäjää nopeasti.

-lVaihda käyttäjää miksi tahansa
-Sama kuin -l
-cvoit määritellä kirjautumisluokan. Vain järjestelmänvalvoja (root) voi tehdä.

Ennnen seuraavia komentoja, suosittelen tutustumaan Unix putkiin (link)

less

less komento tuo ruudullisen kerrallaan tekstiä esiin kohteesta

less komennolla voit katsella sivukerrallaan tai rivikerrallaan tekstimuodossa olevia tiedostoja.

Syntaksi: less tiedosto

more

more komento tuo ruudullisen kerrallaan tekstiä esiin kohteesta.

periaatteena more komento toimii juuri niin, kuin less komentokin. (man more ja less antavat less:in käsikirjan (sama komento))

wcLaske sanoja, kirjaimia ja bittien määrä
-cbitteinä
-lRiveinä
-mStandardi kirjainten määrät
-wsanojen määrä

grep

grep komento Etsii merkkijonoa jostain tiedostosta

grep komennon käyttäminen putkien yhteydessä seuraavasti:
komento |grep hakusana

esim. dmesg |grep kernel

esimerkkimme komento etsii dmesg komennon syöte virrasta kaikki kernel sanalla varustetut rivit ja tulostaa ne.

Vinkki voit etsiä tiettyjä rivejä esimeriksi katsellessasi cat sovelluksella tiedoston sisältöä cat /hakemisto/tiedosto |grep hakusana |more = tällöin cat komennon tulosteet vietäisiin putkessa grep komennolle joka poimisi hakusanan mukaiset tiedot ja veisi ne jälleen |more putkelle joka rivittäisi ne näyttöruudullesi näkyviin.

Lisää grep:in käytöstä man grep.

clear

Tällä komennolla voit tyhjentää tarvittaessa näytön, eli lähes kaikki tulostetut merkit.

cut

Poistaa osia tiedoston jokaiselta riviltä.

--helpTulostaa lyhyen käyttöohjeen

tail

Tulostaa lopun tiedostosta. Oletuksena tail tulostaa kymmenen (10) riviä. UNIX versiossa tail käyttää kiinteää puskuria, joten tällä komennolla ei voi tulostaa kovinkaan paljoa tekstiä, joten tästä ei sen enempää.

sort

Komennolla voit järjestellä tiedoston sisältäviä rivejä järjestykseen. On kuitenkin suotuisaa että lajittelet tiedoston tiedot uuteen tiedostoon, kuten ”sort tiedosto lajittelutiedosto”.

Määreet:

-bJätetään tyhjät rivit huomioimatta
-nLajitellaan juosevaan numeraaliseen järjestykseen
-rSama kuin -n, mutta käänteinen järjestys

bc

Tämä komento tuo sinulle laskimen, jolla voit laskea yllättävän vaikeita laskukaavoja. Kun ohjelma käynnistyy, se ei ilmoita asiasta mitään. bc-laskin ei osaa pyöristää lukuja, joten kannattaa olla tarkkana, minkälaisia laskuja laskee. Pois bc laskimesta pääset ”quit” komennolla.

Muuttujat:

( )Sulkumerkeillä voit muuttaa laskujärjestystä
*Kertolaskut
/Jakolaskut
+Yhteenlaskut
-Vähennyslaskut

Ylös

daemon

Tero Asikainen, Mika Mähönen ja Markku Hämäläinen